temp kategorie
Dýchací technika

Tlakové láhve

Ocelové láhve - Ocelový zásobník úplný je tvořen ocelovou tlakovou láhví. Životnost ocelových tlakových lahví je stanovena výrobcem lahví, převážně 40 let od data výroby. Kompozitní tlakové láhve jsou vyráběny ze čtyřech základních komponentů, kterými jsou hliníková láhev (tzv. liner) obalená vrstvou uhlíkových a na povrchu skelných vláken. Ta jsou vzájemně spojena anhydratačním epoxydem. Kompozitní zásobník úplný je tvořen kompozitní tlakovou lahví. Životnost kompozitních tlakových lahví je stanovena výrobcem lahve (15 nebo 20 let) a je vyznačena na štítku lahve.