temp kategorie
Skladování

Záchytné vany

Naše široká nabídka záchytných van odpovídá požadavkům norem pro skladování hořlavin a kapalin ohrožujících vodu, pomohou bezpečně skladovat nebezpečné kapaliny