Servis dýchacích přístrojů

Servis dýchacích přístrojů

Pravidla pro servis a opravy přístrojů
- Každý přístroj, či jeho jednotlivý komponent, musí být předložen k servisu a kontrole nejpozději v intervalech uvedených v návodu k použití přístroje výrobcem dýchací techniky. Výrobce upozorňuje a doporučuje v případě použití přístroje v rizikovém prostředí (vysoká a nízká teplota, velmi silné koncentrace chemikálií atd.) provádět předepsané kontroly a revize po pěti letech v častějších intervalech než je uvedeno v návodu dýchací techniky.
- Pětiletá periodická kontrola ukáže opotřebovanost celého přístroje a je na servisním technikovi rozhodnout např. po 10 letech používání přístroje zkrátit příští periodickou kontrolu na 3 roky, nebo ji ponechat nadále 5 let.
- V pravomoci servisního technika je i rozhodnout o nezpůsobilosti přístroje k dalšímu používání.
- Přístroje určené k periodické kontrole v servisním středisku musí po kontrole a seřízení vykazovat parametry určené výrobcem.

Poptejte tento produkt

Toto pole je povinné
E-mail není v správném tvaru
Toto pole je povinné