temp kategorie

MEVA 1998

Sto let v dějinách lidstva není nikterak dlouhá doba, ale sto let trvání strojírenského podniku je už doba dlouhá a jistě si zasluhuje pozornost. Je údělem pamětníků, aby hleděli do minulosti dojatým zrakem. Je povinností účetních, aby i po letech sečetli, kdo kolik vyrobil, přijal, dal a měl dáti. Je posláním historiků, aby popsali širší souvislosti a uvedli události v logicky vysvětlitelný celek. Nejsme historici, ani účetní a nemůžeme být ani pamětníky vzniku naší společnosti. Přesto jsme se pokusili zjistit co možná nejvíce informací jak o samotném vzniku společnosti, tak i jejím vývoji. Museli jsme hledat v archívech a pátrat i po jiných zdrojích, abychom mohli vznik a historii společnosti popsat. Hledání bylo obtížné, neboť 100 let je skutečně dlouhá doba a vezmeme-li v úvahu, k jakým změnám došlo i v dějinách našeho státu, pak je pochopitelné, že hledání nebylo jednoduché. Ani dvě světové války, které prošly naší zemí, nepřispěly k tomu, aby se zachovalo dostatek informací o vývoji akciové společnosti.

Celý Almanach si můžete přečíst ZDE