temp kategorie

Politika společnosti

 • Společnost se zabývá především výrobou a prodejem kovových nádob, sudů, propan-butanových spotřebičů a dýchacích přístrojů.
 • Dobré jméno společnosti je podloženo dlouholetou prací na jejím budování, založené na poctivém
 • a seriózním jednání se zákazníky.
 • Systém managementu kvality (SMK) a životního prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém řízení. Zaměstnanci a vedení společnosti se zavazují neustále zlepšovat vlastnosti tohoto integrovaného systému a nastavených procesů řízení prostřednictvím plnění stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.
 
V Roudnici nad Labem, dne 20.4.2018                             Ing. Vladimír Lapihuska, Generální ředitel

Oblast systému environmentálního managementu:

temp kategorie

Oblast řízení kvality:

 • plnění požadavků a potřeb našich zákazníků je základním cílem společnosti; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě
 • výrobky, služby a práce jsou poskytovány zákazníkům ve vysoké kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti
 • základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je proaktivní přístup, profesionalita, odborná úroveň, spolehlivost a serióznost.
 • podporujeme neustálý rozvoj pracovních a kvalifikačních dovedností našich zaměstnanců s cílem zvýšení profesionality a kvality poskytovaných výrobků a služeb
 • společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají
 • a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů;
 • naše společnost je ryze česká, se sídlem v regionu, ve kterém podniká;
 • své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb, neustále zlepšovat systém MK a tím zajistit dlouhodobou perspektivu a jistoty našich zákazníků

Certifikace

Hlavním produktem společnosti, pro který se certifikace systému řízení předpokládá, je návrh, vývoj a výroba sudů, kovových obalů a kontejnerů. Návrh, vývoj a výroba plynových zařízení topných, varných a svítidel. Návrh a výroba lisovacích nástrojů. Zámečnictví. Soustružení. Lisování za studena. Návrh, vývoj, výroba a servis dýchacích přístrojů, revize tlakových nádob. Obchodní činnost.

Politika kvality, cíle kvality a změny
Politika kvality je ze dne 20.4.2018, Cíle kvality jsou stanoveny a jsou průběžně plněny. Jsou rozpracovány do dílčích programů na jejichž plnění jsou plánovány zdroje. Společnost reaguje na změny, které prostředí definované v Kontextu přináší jak ze strany zdrojů, trhu tak i požadavků konkrétních zákazníků.