DOPORUČENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY S OHLEDEM NA NÁKAZU COVID-19

DOPORUČENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY S OHLEDEM NA NÁKAZU COVID-19

Z důvodu snahy o minimalizaci šíření nákazy známé jako COVID-19, vydal Státní zdravotní ústav (SZÚ) doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami jako jsou použité roušky, respirátory, rukavice a další potenciálně infekční odpad v době koronavirové pandemie. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm a zavažte. Následně pytel vložte do dalšího plastového obalu a znovu zavažte. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé nádoby (na směsný komunální odpad) standardním způsobem. Pro nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění, včetně způsobu třídění odpadu. Jak nakládat s rouškami v domácnostech v hygienou nařízené karanténě? Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé nádoby (na směsný komunální odpad) standardním způsobem. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.