temp kategorie
Sudy

Se zátkou

Sudy se zátkou jsou vhodné pro přepravu a skladování kapalných látek. Jsou schváleny pro přepravu dle mezinárodních přepravních předpisů: IMDG - Code námořní doprava, RID - železniční doprava, ADR - silniční doprava