temp kategorie
Dýchací technika

Dýchací přístoje

Vzduchové dýchací přístroje jsou přetlakové autonomní dýchací přístroje s tlakovým vzduchem a otevřeným dýchacím okruhem. Přístroje mají přenosný zásobník tlakového vzduchu a ten je zcela nezávislý na okolní atmosféře. Vzduchové dýchací přístroje jsou určeny pro ochranu dýchacích orgánů osobám vykonávajícím krátkodobé činnosti v prostředí s vysokou koncentrací nedýchatelných plynů, prachu a aerosolů, nebo v prostředí s nedostatkem kyslíku (méně než 19 %).