Vnitřní oznamovací systém

Meva si zakládá na souladu s pravidly, etickém fungování a vzájemném respektu.
Máte podezření, že v Mevě dochází k protiprávnímu nebo neetickému jednání nebo nám jenom chcete poslat jakoukoliv zpětnou vazbu?
Neváhejte využít náš vnitřní oznamovací systém Meva.
Dle Zákona o ochraně oznamovatelů (Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění) aneb WHISTLEBLOWING.

Oznámení je možné podat také anonymně, ale v tomto případě se na něj nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů.
 

Možnosti podání oznámení:

1. ElektronickY: Pro podání oznámení prosím využijte online formulář na adrese: ZDE

2. Přes aplikaci MujUP: všichni zaměstnanci

3. OSOBNÍ OZNÁMENÍ (po předchozí domluvě):

personálního oddělení: budova Urbanka, 1.patro kancelář personálního oddělení
Ing. Alena Potužáková: 416 823 404 , Ing. Marcela Hadravová: 416 823 282

Na Urbance 632
413 13 Roudnice nad Labem

Můžete se spolehnout na to, že všechny informace zaslané přes náš interní oznamovací systém jsou v absolutním bezpečí. Za řádné oznámení vám nehrozí žádná odveta.

Vždy posílejte pravdivé informace. Buďte co nejvíce konkrétní – podrobně popište situaci a osoby, kterých se oznámení týká a napište co nejvíce detailů.

Vzhledem k principu zákona, tzn. ochrana oznamovatele proti odvetným opatřením, nelze chránit anonymního oznamovatele či osobu, která není ke společnosti Meva, a.s. v pracovněprávním vztahu, avšak na vážnost oznámení, tzn. na prošetření oznámení, tato skutečnost nebude mít vliv.

Společnost Meva, a.s. dále výslovně vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i), zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění.

Společnost Meva, a.s. výslovně upozorňuje, že podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, a může být postiženo pokutou až do výše 50.000 Kč.