temp kategorie

Profil společnosti

"Akciová společnost pro průmysl zbožím kovovým", což bylo doslovné obchodní jméno firmy, vznikla dne 21. října 1898 v Praze. V období let 1898-1919 doznala společnost značného rozmachu. Postupně byly zakoupeny závody v Čechách, dále ve Schwanzenbergu a Lösnitz v Sasku, v rakouském Krems a v Budapešti. Ve všech závodech společnosti pracovalo na 2 500 zaměstnanců. 

temp kategorie

MEVA 1919 - 1934

V období let 1919-1934 prožívala společnost obtížné období, způsobené rozpadem Rakouska-Uherska, vytvořením nových státních útvarů, změna měn a finanční neujasněnost a v neposlední řadě velká hospodářská krize vedla akciovou společnost k postupnému rozpadu a k likvidaci. Postupně se jednotlivé závody rozprodávaly. Např. hlavní závod působící v Praze-Smíchově byl prodán firmě Křižik-Chaudior. Posledním závodem, který měl být likvidován, byl v Roudnici nad Labem. Likvidací byl pověřen prokurista Volf, který dospěl k názoru, že závod lze udržet, převezl některé stroje z pražského závodu a výrobu v Roudnici postupně rozšířil.

temp kategorie

Meva v období II. sv. války

V období II. světové války byla výroba soustředěna na výrobu sudů, nádoby na odpad, vany a široký sortiment zboží do domácnosti. Výrobní sortiment byl rozšiřován o výrobky určené pro válečné účely, např. oteplovací láhve, ponorné čističe a také chladiče pro tanky.
Po II. světové válce byla rozšířena výroba sudů a nádob na odpad, zvýšila se výroba petrolejových lamp. Do výroby byly zařazeny nové výrobky, např. kovové přepravky na láhve, výrobky na propan butan jako vařiče, svítilny, vzduchové dýchací přístroje, kontejnery na odpadky v objemu 1,1 m3 a mnoho dalších.

temp kategorie

Nová historie společnosti

Nová historie společnosti se začala odvíjet od 17.11.1989. Podnik byl zařazen do I. vlny kupónové privatizace. Na základě rozhodnutí vlády vznikla dne 5.5.1992 MEVA akciová společnost Roudnice nad Labem.

TRADICE
OD ROK 1898
350
ZAMĚSTNANCŮ
10 000 ZÁKAZNÍKŮ
VE 40 ZEMÍCH PO CELÉM SVĚTĚ

Vedení společnosti

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI  
PŘEDSEDA ING. VILÉM BAJER
MÍSTOPŘEDSEDA ING. VLADIMÍR LAPIHUSKA ml
ČLEN ING. MICHAL LAPIHUSKA
ČLEN JOSEF ZIMÁK
VEDENÍ SPOLEČNOSTI  
GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. VLADIMÍR LAPIHUSKA ml
ŘEDITEL DIVIZE BEZDĚKOV JAN JINDRA
ŘEDITEL DIVIZE URBANKA JAK KOZÁK, MBA
DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI  
ČLEN JUDr. JAN BAJER
ČLEN EVA KALOVÁ