Dotační program

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt:

„Inovační ergonomie č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001105"

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Předmětem předkládaného projektu společnosti MEVA a.s. je pořízení technologií, které umožní zahájit výrobu inovovaného kontejneru typu 1120. Využití pořizovaných technologií zároveň bude představovat inovaci výrobního procesu, především ve formě nahrazení svařování dílů dna kontejneru lisováním dna jako celku pomocí hydraulického lisu a využití automatického centra ohýbání otevřených profilů. Zahájení výroby inovovaného produktu a inovace procesu přinese zvýšení konkurenceschopnosti žadatele.